formats

Assistance til Lemvig ifm. stormflod

11.01.2014: Storm Egon førte massive vandmasser ind i Limfjorden, og nødvendiggjorde evakuering og indkvartering af beboere ved fjorden samt en indsats mod vandmasserne. De frivillige fra Holstebro blev søndag morgen tilkaldt til at assistere med disse opgaver. Ordenskorpset blev søndag morgen kaldt til Lemvig, dels til afspærring af midtbyen for al trafik under Midt- og

formats

Assistance til brand i Tobaksfabrik

09.11.2014: Søndag D.9/11 meget tidligt fra morgenen af (03:15) Bliver de frivillige Brandmænd fra Station Særkjær kaldt til assistance ved større industribrand i Holstebro. Station Holstebro er allerede på stedet med 2 slukningstog og indsat fra hver sin side til slukning af oplag af tobak i lagerhallen. Station Særkjærs tankvogn afgår kort efter med udrykning og

formats

Trafikregulering, motionsløb

04.10.2014 Trafikregulering i forbindelse med TV MidtVest’ jubilæumsløb “Vandkraftsøen rundt” Frivillige: 4 Mandetimer: 15,5

formats

Førstehjælpsvagt ved kopifestival

27.09.2014: Årets sidste førstehjælpsvagt var til den nye kopifestival i Holstebro. Vi havde besøg af 8 personer, der alle var kommet lettere til skade og derfor blev behandlet på stedet. Ellers var en god dag med masser af glade mennesker og god musik, og vi takker arrangørerne for at vælge os som samarbejdspartnere til dette projekt.

formats

Trafikregulering og Nattevagt, Ordenskorpset

12.09.2014 til 14.09.2014 Trafikregulering og Nattevagt i forbindelse med Beredskabsforbundets Stævne 2014 i Ringkøbing. Modtagelse af køretøjer, ledsagelse af fanemarch, bevogtning af materiel samt adgangskontrol og nattevagt i forbindelse med indkvartering Frivillige: 10 Mandetimer: 102

formats

Førstehjælpsvagt ved speedway

07.09.2014: Så blev det tid til årets sidste speedway vagt, som blev afsluttet med 80 cc. Der blev kørt 24 heat, og vi havde ingen styrt. Tak til Holstebro speedway klub for et godt samarbejde. Frivillige: 3 Mandtimer: 9

formats

Lions Cykelløb Mejrup, Ordenskorpset

06.09.2014 Trafikregulering i forbindelse med Lions Clubs Cykelløb i Mejrup Frivillige: 8 Mandetimer: 24

formats

P-Opgave og Udstilling på BRSMJ, Ordenskorpset

06.09.2014 Parkerings- og udstillingsopgave i forbindelse med Katastrofeberedskabets dag og “forældredag” på Beredskabscenter Midtjylland (BRSMJ) i Herning. 4 OK’ere og 4 værnepligtige i P-opgaven og 2 OK’ere i udstillingen. BRSMJ havde en travldag med 4 udkald under åbenhus arrangementet, efter “lukketid” kom yderligere 5 – alle grundet vejrlig. Frivillige: 6 Mandetimer: 39

formats

Regentbesøg i Thyborøn, Ordenskorpset

01.09.2014 Bevogtningsopgave i forbindelse med Regentens besøg i Thyborøn. 13 mand til bevogtning af Dannebrog samt to lokaliteter. Frivillige: 13 Mandetimer: 164

formats

Trafikregulering, Ordenskorpset

31.08.2014 Trafikregulering i forbindelse med cykelløbet Cederdorff løbet, Borbjerg. Frivillige: 6 Mandetimer: 27

Home Archive for category "Assistancer"