Beredskabsstationer

I Holstebro Kommune er der fire beredskabsstationer. De tre af dem bemandes af deltidsansatte brandfolk som døgnet rundt er klar til at springe i bilen og køre til brandstationen hvor de skal være afgået med slukningstoget senest fem minutter efter alarmen har lydt. Disse stationer udgør, sammen med indsatsledervagten, det daglige beredskab. Driften af de tre stationer er udliciteret til Falck.

Stationerne i Ulfborg og Vinderup råder hver over en terrængående autosprøjte og en terrængående tankvogn. De er derfor i stand til at løse langt de fleste opgaver på egen hånd, inkl. mindre forureninger og frigørelse ved færdselsuheld.

Stationen i Holstebro råder over en autosprøjte, en pionersprøjte, to tankvogne, en stigevogn, en miljøvogn, en slangetender og to redningsbåde. Udover de almindelige “dagligdagshændelser” i eget område, assisterer stationen også Ulfborg og Vinderup hvis der er brug for ekstra folk eller specialmateriel (f.eks. stigevogn eller redningsbåd) hurtigt.

Derudover er der beredskabsgården “Særkær”, som er kommunens fjerde beredskabsstation og hjemsted for det frivillige kommunale beredskab. De bistår det daglige beredskab ved større indsatser og løser derudover specielle opgaver i forbindelse med storm, forhøjet vandstand, sneberedskab mm. Sidstnævnte kan du læse meget mere om under Det frivillige beredskab.

Stationerne har adresse følgende steder:

Station Holstebro
Frøjkvej 2
7500 Holstebro

Station Vinderup
Sevelvej 56
7830 Vinderup

Station Ulfborg
Industriarealet 1
6990 Ulfborg

Station Særkær
Særkærparken 142/146
7500 Holstebro

Se kort over beredskabsstationernes placering herunder:


Vis Beredskabsstationer i Holstebro Kommune på et større kort