Ledelse og myndighed

Den daglige ledelse af Holstebro Kommune, Brand & Redning varetages af kommunens to beredskabsinspektører. De foretager planlægning af beredskabet, brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, godkendelse af midlertidige overnatninger mv. samt øverste ledelse af det frivillige beredskab. Beredskabsinspektørerne refererer direkte til beredskabschefen som har det overordnede ansvar.

Derudover er der ansat to viceberedskabsinspektører på deltid, som sammen med beredskabsinspektørerne på skift varetager indsatsledervagten for en uge af gangen. Indsatslederen kaldes med på alle brand-, rednings- og miljøindsatser i Holstebro Kommune samtidig med de deltidsansatte brandfolk fra den nærmeste beredskabsstation. Se info og kort over stationerne her: Beredskabsstationer.

Home Dagligt beredskab Ledelse og myndighed