Kontakt

Du kan få kontakt til det frivillige beredskab ved at kontakte specialelederne eller den daglige ledelse via nedenstående kontaktoplysninger. Drejer din henvendelse sig derimod om det daglige beredskab, jobansøgninger, ansøgning om midlertidig overnatning, byggesager eller lignende skal du kontakte beredskabskontoret via denne side: Kontakt til det daglige beredskab.

Daglig ledelse

Morten Gräs Jensen
Beredskabsinspektør
Mob.: 21 66 23 25
E-post: mg@nvjbrand.dk

Brand & Redning

Thomas Borg Jakobsen
Holdleder
Mob.: 31 16 78 62
E-post: bra@holstebroberedskab.dk

Førstehjælp & Nødbehandling

Henrik Nielsen Hvam
Beredskabsassistent
Mob.: 24 91 00 07
E-post: fhj@holstebroberedskab.dk

Indkvartering & Forplejning

Steen Lorentzen
Holdleder
Mob.: 40 25 93 26
E-post: if@holstebroberedskab.dk

Ordenskorpset

Steen Lorentzen
Holdleder
Mob.: 40 25 93 26
E-post: ok@holstebroberedskab.dk

Beredskabsforbundet, Holstebro Kreds

Ulla Pia Smed Madsen
Kredsleder
Mob.: 24 24 57 54
E-post: ulla@famsmed.dk
Web: http://www.bf-holstebro.dk/