Specialer

Holstebro Kommune, Brand & Rednings funktionsområde er inddelt i fire specialer. Som frivillig kan du være tilknyttet et eller flere specialer efter lyst og tid. Du skal påregne at for hvert speciale du deltager i skal du lægge en større personlig indsats – til gengæld får du også en bredere uddannelse og et større personligt udbytte. En stor del af de frivillige deltager i mere end ét speciale og har derfor en bred tværfaglig kompetence.

De fire specialer er:

  • Brand & Redning, som bl.a. bistår med brandslukning og vandforsyning ved store brande, lysopsætning, redning af indespærede mennesker og dyr fra ruiner og brandvagter ved arrangementer med mange mennesker.
  • Førstehjælp & Nødbehandling, der med stort engagement uddanner sig til at tage sig af tilskadekomne indtil ambulance(r) når frem – både ved sportsstævner, koncerter og lignende og ved katastrofer med mange tilskadekomne.
  • Indkvartering & Forplejning, der som primær opgave skal indkvartere folk der er nødstedte i Holstebro Kommune og dermed ikke har mulighed for at komme hjem, i tilfælde af større katastrofer, samt forpleje disse med sund og nærende kost.
  • Ordenskorpset, som gennem et mangeårigt arbejde for og sammen med politiet har specialiceret sig i færdselsregulering og trafikkontrol.

Du kan læse mere om det enkelte speciale i undermenuerne.