Brand & Redning

Om du er til bål og brand, væltede bygninger, olie i knæhøjde eller bare en fritidsaktivitet med masser af udfordringer, sociale aktiviteter og en beredskabsfaglig uddannelse, så er Brand & Redning måske noget for dig?!

Vores styrke på ca. 20 frivillige er altid parate til at rykke ud når der er brug for hjælp, f.eks. ved store brande eller mindre akutte opgaver. En stor del af vores opgaver er brandvagter ved markeder, sportsstævner og lignende hvor vi udgør en væsentlig sikkerhed for deltagerne ved hurtigt at kunne gribe ind hvis der opstår farlige situationer, som f.eks. brand.

Uddannelse

Vi har en ugentlig undervisningsaften hvor der gennemføres undervisning i forskellige beredskabsfaglige fag, så vi hele tiden kan holde vores kompetencer og færdigheder ved lige. Derudover køres en del uddannelse på weekendbasis, ca. 3-4 weekender om året.

Læs mere om uddannelserne via dette link: Uddannelse

Brandvagt

Har du et arrangement med behov for midlertidig overnatning, campering eller andre former for farlige begivenheder set fra et brandsikkerhedsmæssigt synspunkt, er det vigtigt at kende reglerne for dette. Husk altid at forhøre dig hos de lokale brandmyndigheder. Kontaktoplysninger kan findes på vores kontakt-side.

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med vågne vagter, såkaldte brandvagter, som kan gribe ind og starte evakuering og eventuelt slukning af en opstået brand. Vores folk er uddannet til at løse denne opgave så du slipper for bekymringerne om at skaffe forældre, venner, ansatte eller andre mere eller mindre frivillige til opgaven.

Ved større udendørs arrangementer kan vi desuden levere en løsning med et fremskudt slukningstog (autosprøjte, tankvogn og mandskab) så vi kan iværksætte brandslukning omgående – en sikkerhed som hvert år er tilstede på bl.a. Hogager Marked.

Ønsker du yderligere informationer kan du trygt kontakte os og få en pris på en løsning der passer til dit arrangement. Spørgsmål er også altid velkomne. Find kontaktoplysninger her.