Førstehjælp & Nødbehandling

I dette speciale er det kvaliteten vi sætter i højsædet. Vi arbejder hårdt for at levere kvalificerede førstehjælpsvagter til sportstævner, koncerter, markeder og andre begivenheder hvor der er mange mennesker samlet, eller stor risiko for tilskadekomst. Blandt andet er vi en fast sikkerhed for kørerne ved Holstebro Speedway Klub når de kører løb på hjemmebane.

Erfaringsgrundlaget fra førstehjælpsvagterne danner desuden basis for vores præhospitale virke. Hvis der sker en større katastrofe med mange tilskadekomne hvor ambulancerne ikke kan følge med, kan vi assistere det øvrige præhospitale beredskab på skadestedet, indtil transporten til hospitalet kan iværksættes.

Førstehjælp & Nødbehandling

Fire frivillige fra Førstehjælp & Nødbehandling foran det oppustelige behandlingspladstelt som bl.a. bruges ved festivaller og lignende, større flerdagsarrangementer. Førstehjælperne kan i øvrigt let genkendes på de gule jakker.

Uddannelse

I Førstehjælp & Nødbehandling arbejdes i tre niveauer: Førstehjælper, Nødbehandler og Vagtleder. Et førstehjælpshold består som udgangspunkt altid af min. en nødbehandler og en førstehjælper. Formålet med dette er at der altid er en erfaren frivillig med til løsningen af alle opgaver. Det er dermed ikke sagt at det er nødbehandleren der løser opgaven, tværtimod! I Førstehjælp & Nødbehandling har vi det princip at jo mere man kan komme til at lave som førstehjælper, under kyndig supervision af nødbehandleren, jo mere lærer man. Er situationen alvorlig tager nødbehandleren teten og løser opgaven med assistance fra førstehjælperen.

På alle vagter tilstræbes det at have en vagtleder med. Vagtlederen er typisk en frivillig med større førstehjælps- eller ledelsesmæssig baggrund. Han/hun kan bistå førstehjælpsholdet ved særligt komplicerede tiltælde. På den måde er der altid er en til at træffe den endelige beslutning hvis der opstår tvivl på vagten/skadestedet. Vagtlederen foretager også den første triage (prioritering) ved hændelser med flere tilskadekomne samt fungerer som kontaktled til det præhospitale system (ambulancer mv.).

Vil du vide mere om uddannelsen til henholdsvis førstehjælper, nødbehandler og vagtleder, så klik her: Uddannelse.

Brug for en førstehjælpsvagt?

Hvis du er arrangør af en begivenhed hvor I ønsker en ekstra sikkerhed for gæster, deltagere og andre, så kontakt os. Vi stiller gerne vores viden til rådighed, og med en førstehjælpsvagt har I garanti for at der bliver taget hånd om små som store tilfælde af sygdom eller tilskadekomst. I får desuden en sparringspartner I kan stole på, og som løser opgaven professionelt. Vi håndterer alle skader, store som små, og sikrer kontakt med sundhedsvæsenet hvor det skønnes nødvendigt.

Vi stiller altid med et hold bestående af to mand, og som udgangspunkt en vagtleder. Derudover kan der stilles med flere hold hvis der er behov for det. Afregning sker pr. hold, men da vi er frivillige og primært skal have dækket vores udgifter til materiel og uddannelse, er timeprisen på et minimum.